PILNE
Filtrowanie

PHARMENA SA (1/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2018

09:59 11/01/2018
Profil: PHARMENA

Raport Bieżący nr 1/2018

Zarząd PHARMENA S.A. informuje, że w 2018 roku będzie publikował raporty okresowe zgodnie z poniższych harmonogramem:

21 marca 2018 r. - jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2017 r.,

14 maja 2018 r. - dane za I kwartał 2018 r.,

13 sierpnia 2018 r. - dane za II kwartał 2018 r.,

13 listopada 2018 r. - dane za III kwartał 2018 r.

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Zarząd PHARMENA S.A. deklaruje, iż dołoży starań, aby przekazywane informacje w sposób klarowny przedstawiały bieżącą sytuację finansową Spółki i były podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Zobacz także
Raporty
ESPI
EBI