PILNE
Filtrowanie

PHARMENA SA (24/2017) Raport miesięczny za lipiec 2017

11:13 14/08/2017
Profil: PHARMENA

Raport Bieżący nr 24/2017

Zarząd Pharmena S.A. przekazuje raport miesięczny za lipiec 2017 r.

1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

Według Zarządu, w lipcu 2017 r. w otoczeniu Emitenta nie wystąpiły zjawiska czy tendencje, które mogłyby mieć istotny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

W omawianym okresie Pharmena S.A. poszerzała dostępność produktów oraz podejmowała działania marketingowe w celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży oferowanych produktów.

Ponadto, w lipcu 2017 r. Grupa Kapitałowa Emitenta kontynuowała prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami oraz poszukiwania nowych zastosowań substancji czynnych chronionych patentami i zgłoszeniami patentowymi należącymi do Grupy Kapitałowej Emitenta.

2. Realizacja celów emisji

W związku z zakończeniem II fazy badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem 1-MNA i rozliczeniem wydatków z tego tytułu w lipcu 2017 r. zarówno Pharmena S.A., jak i spółka zależna Cortria Corporation nie wydatkowały środków pieniężnych na cele emisyjne.

3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.07.2017 r. do 31.07.2017 r.

W okresie objętym niniejszym raportem Pharmena S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 22/2017 z dnia 12-07-2017 r. – Raport miesięczny za czerwiec 2017

W okresie objętym niniejszym raportem Pharmena S.A. nie publikowała raportów w systemie ESPI.

4. Kalendarz inwestora dotyczący sierpnia 2017 r.

11.08.2017 r. – publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 r.

Do 14.09.2017 r. - publikacja raportu miesięcznego za sierpień 2017 r.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Zobacz także
Raporty
ESPI
EBI