PILNE
Filtrowanie

TELEMEDYCYNA POLSKA SA (15/2017) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Telemedycyna Polska S.A.

12:18 04/07/2017
Profil: TELEMEDPL

Raport bieżący z plikiem 15/2017

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd spółki Telemedycyna Polska S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Telemedycyna Polska S.A., które odbyło się w dniu 28.06.2017 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Zobacz także
Raporty
ESPI
EBI