PILNE
Filtrowanie

IFUN4ALL SA (16/2017) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z 29 czerwca 2017 r.

19:36 29/06/2017
Profil: IFUN4ALL

Raport Bieżący nr 16/2017

Zarząd Spółki IFUN4ALL S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały, które Emitent zamieszcza w załączeniu wraz ze szczegółami głosowania.

Podstawa prawna: § 4 ust. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Zobacz także
Raporty
ESPI
EBI