PILNE
Filtrowanie

TELEMEDYCYNA POLSKA SA (12/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A. wraz z projektami uchwał

15:03 01/06/2017
Profil: TELEMEDPL

Raport bieżący z plikiem 12/2017

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 28 czerwca 2017 r. na godz. 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy ul. Ligockiej 103.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Zobacz także
Raporty
ESPI
EBI