PILNE
Filtrowanie

PHARMENA SA (19/2017) Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

15:57 31/05/2017
Profil: PHARMENA

Raport Bieżący nr 19/2017

Zarząd PHARMENA S.A. informuje, że w dniu 30 maja 2017 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym powzięto m.in. uchwałę nr 16 o powołaniu składu Rady Nadzorczej na nową kadencję, ze względu na upływ kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej.

Na podstawie uchwały nr 16 na członków Rady Nadzorczej PHARMENA S.A. powołano następujące osoby:

1) Pan dr Jan Adamus

2) Pan prof. dr hab. Jerzy Gębicki

3) Pan Zbigniew Molenda

4) Pani prof. nauk med. Anna Sysa-Jędrzejowska

5) Pan Jacek Szwajcowski

6) Pani Magdalena Tomaszewska

Zarząd PHARMENA S.A. przekazuje (w załączniku do raportu) informacje dotyczące osób powołanych na członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 10 pkt. 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Informację podano ze względu na fakt powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Zobacz także
Raporty
ESPI
EBI