PILNE
Filtrowanie

TELEMEDYCYNA POLSKA SA (11/2017) Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za kwiecień 2017r.

15:22 19/05/2017
Profil: TELEMEDPL

Raport bieżący 11/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Telemedycyna Polska S.A., zgodnie ze zobowiązaniem do przekazywania wstępnych informacji o wielkości miesięcznych przychodów, informuje, że:

- skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. w IV.2017r. wyniosły 481,8 tys. PLN, co oznacza spadek o 12,4% wobec IV.2016r.

- skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. narastająco w IV.2017r. wyniosły 1.850,7 tys. PLN, co oznacza wzrost o 9,2% wobec IV.2016r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Zobacz także
Raporty
ESPI
EBI