PILNE
Filtrowanie

IFUN4ALL SA (10/2017) Zmiana daty publikacji raportu rocznego za rok 2016

19:04 12/05/2017
Profil: IFUN4ALL

Raport Bieżący nr 10/2017

Zarząd iFun4all S.A. informuje, iż zmienia termin publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2016.

Przekazanie raportu do publicznej wiadomości nastąpi dnia 29 maja 2017 roku, a nie jak informowano w raporcie bieżącym nr 2/2017 w dniu 16 maja 2017 roku.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect"

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Zobacz także
Raporty
ESPI
EBI