PILNE
Filtrowanie

IFUN4ALL SA (9/2017) Raport kwartalny iFun4all S.A za I kwartał 2017 roku

19:59 09/05/2017
Profil: IFUN4ALL

Raport Kwartalny nr 9/2017

Zarząd Spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za I kwartał 2017 roku, tj. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Zobacz także
Raporty
ESPI
EBI