PILNE
Filtrowanie

IFUN4ALL SA (7/2017) Zawarcie umowy z Kancelarią Biegłych Rewidentów na zbadanie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.

18:19 08/05/2017
Profil: IFUN4ALL

Raport Bieżący nr 7/2017

Zarząd Spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż dnia 21 marca 2017 r. Spółka zawarła umowę z biegłym rewidentem w przedmiocie zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.

Umowa zawarta została z PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3936.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Zobacz także
Raporty
ESPI
EBI