PILNE
Filtrowanie

PHARMENA SA (12/2017) Zarząd PHARMENA S.A. informuje, iż w dniu 19.04.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, podczas którego Rada Nadzorcza podjęła m.in. uchwałę nr 5 akcept

09:53 20/04/2017
Profil: PHARMENA

Raport Bieżący nr 12/2017

Zarząd PHARMENA S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu na dzień 30 maja 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHARMENA S.A. o godz. 11.00 w hotelu Holiday Inn w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 229/231.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Zobacz także
Raporty
ESPI
EBI