PILNE
Filtrowanie

TELEMEDYCYNA POLSKA SA (8/2017) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu

09:22 14/03/2017
Profil: TELEMEDPL

Raport bieżący 8/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Telemedycyna Polska S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 13.03.2017 r. Spółka zawarła ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie Umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą "Wprowadzenie usługi telemedycznej do zastosowania w profilaktyce, diagnostyce i terapii medycznej w kardiologii opartej o innowacyjne rozwiązania technologiczne oraz organizacyjne" (dalej "Umowa"). Projekt będzie dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej 3 (Konkurencyjność MŚP) działania 3.2. (Innowacje w MŚP).

Umowa określa prawa i obowiązki stron Umowy, w tym szczegółowe zasady, tryb i warunki przekazywania i wykorzystywania dofinansowania. Planowana wartość całkowita projektu wynosi 694.860,00 PLN, a kwota dofinansowania 285.000,00 PLN.

Emitent informował o projekcie przy okazji powzięcia informacji o pozytywnej ocenie merytorycznej wniosku w dn. 16.09.2016 (raport bieżący nr 15/2016).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Zobacz także
Raporty
ESPI
EBI