PILNE
Filtrowanie

PHARMENA SA (4/2017) Raport miesięczny za styczeń 2017

10:57 14/02/2017
Profil: PHARMENA

Raport Bieżący nr 4/2017

Zarząd Pharmena S.A. przekazuje raport miesięczny za styczeń 2017 r.

1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

Według Zarządu, w styczniu 2017 r. w otoczeniu Emitenta nie wystąpiły zjawiska czy tendencje, które mogłyby mieć istotny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

W omawianym okresie Pharmena S.A. poszerzała dostępność produktów oraz podejmowała działania marketingowe w celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży oferowanych produktów.

Zarząd PHARMENA S.A. informuje, że w 2017 roku będzie publikował raporty okresowe zgodnie z poniższych harmonogramem:

10 luty 2017 r. – dane za IV kwartał 2016 r.,

21 marca 2017 r. - jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2016 r.,

12 maja 2017 r. - dane za I kwartał 2017 r.,

11 sierpnia 2017 r. - dane za II kwartał 2017 r.,

13 listopada 2017 r. - dane za III kwartał 2017 r.

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Zarząd PHARMENA S.A. deklaruje, iż dołoży starań, aby przekazywane informacje w sposób klarowny przedstawiały bieżącą sytuację finansową Spółki i były podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Ponadto, w styczniu 2017 r. Grupa Kapitałowa Emitenta kontynuowała prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami oraz poszukiwania nowych zastosowań substancji czynnych chronionych patentami i zgłoszeniami patentowymi należącymi do Grupy Kapitałowej Emitenta.

2. Realizacja celów emisji

W styczniu 2017 r. Pharmena S.A. nie wydatkowała bezpośrednio środków pieniężnych na cele emisyjne. Natomiast w omawianym miesiącu spółka zależna Cortria Corporation wydatkowała środki głównie na działalność operacyjną oraz rozliczenie kosztów zakończonej II fazy badań nad lekiem TRIA-662.

3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.01.2017 r. do 31.01.2017 r.

W okresie objętym niniejszym raportem Pharmena S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 1/2017 z dnia 13-01-2017 r. – Raport miesięczny za grudzień 2016

• Raport bieżący nr 2/2017 z dnia 31-01-2017 r. – Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2017

W okresie objętym niniejszym raportem Pharmena S.A. nie opublikowała raportów w systemie ESPI.

4. Kalendarz inwestora dotyczący lutego 2017 r.

10.02.2017 r. – opublikowano raport za IV kwartał 2016 r.

Do 14.03.2017 r. - publikacja raportu miesięcznego za luty 2017 r.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Zobacz także
Raporty
ESPI
EBI