PILNE
Filtrowanie

IFUN4ALL SA (3/2017) Raport kwartalny iFun4all S.A. za IV kwartał 2016 roku

18:24 07/02/2017
Profil: IFUN4ALL

Raport Kwartalny nr 3/2017

Zarząd Spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za IV kwartał 2016 roku, tj. za okres od 1 października do 31 grudnia 2016 roku.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Zobacz także
Raporty
ESPI
EBI