PILNE
Filtrowanie

PHARMENA SA (2/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2017

09:14 31/01/2017
Profil: PHARMENA

Raport Bieżący nr 2/2017

Zarząd PHARMENA S.A. informuje, że w 2017 roku będzie publikował raporty okresowe zgodnie z poniższych harmonogramem:

10 luty 2017 r. – dane za IV kwartał 2016 r.,

21 marca 2017 r. - jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2016 r.,

12 maja 2017 r. - dane za I kwartał 2017 r.,

11 sierpnia 2017 r. - dane za II kwartał 2017 r.,

13 listopada 2017 r. - dane za III kwartał 2017 r.,

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Zarząd PHARMENA S.A. deklaruje, iż dołoży starań, aby przekazywane informacje w sposób klarowny przedstawiały bieżącą sytuację finansową Spółki i były podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Zobacz także
Raporty
ESPI
EBI