PILNE
Filtrowanie

TELEMEDYCYNA POLSKA SA (4/2017) Uzupełnienie informacji w związku z powołaniem Członka Rady Nadzorczej

10:59 17/01/2017
Profil: TELEMEDPL

Raport Bieżący nr 4/2017

Zarząd spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) informuje, iż do spółki wpłynęło oświadczenie Członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Józefackiego, zawierający informacje, o których mowa w § 10 pkt. 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Niniejszy komunikat uzupełniamy o załącznik zawierający oświadczenie.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Zobacz także
Raporty
ESPI
EBI