PILNE
Filtrowanie

TELEMEDYCYNA POLSKA SA (3/2017) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta

18:59 13/01/2017
Profil: TELEMEDPL

Raport Bieżący nr 3/2017

Zarząd Spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 12 stycznia 2017 r. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło powołać szóstego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Tomasza Józefackiego.

Informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu zostaną przekazane osobnym komunikatem.

Postawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Zobacz także
Raporty
ESPI
EBI