PILNE
Filtrowanie

TELEMEDYCYNA POLSKA SA (1/2017) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Telemedycyna Polska S.A.

19:06 12/01/2017
Profil: TELEMEDPL

Raport Bieżący nr 1/2017

Zarząd Spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) w dniu 12 stycznia 2017 r. wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”. NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, NWZ podjęło wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad.

Postawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Zobacz także
Raporty
ESPI
EBI