PILNE
Filtrowanie

TELEMEDYCYNA POLSKA SA (2/2017) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Telemedycyna Polska S.A.

18:58 12/01/2017
Profil: TELEMEDPL

Raport bieżący z plikiem 2/2017

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ") w dniu 12 stycznia 2017 r. wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, NWZ podjęło wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Zobacz także
Raporty
ESPI
EBI