PILNE
Filtrowanie

VIDIS SA (1/2017) Korekta uchwał Walnego Zgromadzenia z dn. 30.12.2016 r. wraz z korektą raportu nr 19/2016 z dn. 30.12.2016 r.

22:00 02/01/2017
Profil: VIDIS

Raport Bieżący nr 1/2017

W związku z omyłką pisarską podczas protokołowania przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta ("ZWZ"), które odbyło się 30 grudnia 2016 roku, Zarząd Vidis S.A. przekazuje, iż:

- prawidłowe nazwisko z uchwały nr 21 ZWZ z dn. 30.12.2016 r. nowego członka Rady Nadzorczej to Bogusław Szpytma (a nie jak podano Bogusław Szputma);

- uchwała nr 22 ZWZ z dn. 30.12.2016 r. w sprawie umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego ViDiS S.A. nie została podjęta (a nie jak podano w akcie, że uchwała została podjęta).

Jednocześnie Zarząd koryguje treść raportu nr 19/2016 r. z dn. 30.12.2016 r. i przekazuje w załączeniu sprostowanie treści uchwały nr 21 i 22 ZWZ z dn. 30.12.2016 r. w postaci protokołu prostującego.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7-9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Zobacz także
Raporty
ESPI
EBI