PILNE
Filtrowanie

PHARMENA SA (45/2016) Podniesienie kapitału w Cortria Corporation

10:39 20/12/2016
Profil: PHARMENA

Raport Bieżący nr 45/2016

Zarząd PHARMENA S.A. informuje, że w dniu 20 grudnia 2016 r. Emitent dokonał podwyższenia kapitału o 150.000 USD (poprzez emisję 1.500 nowych akcji) w spółce zależnej Cortria Corporation (USA). Podwyższenie jest finansowane ze środków własnych Emitenta, pozyskanych z emisji akcji serii D. Środki z podwyższenia kapitału zostaną przeznaczone na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Cortria Corporation.

Cortria Corporation jest niepubliczną spółką farmaceutyczną z siedzibą w USA, która prowadzi badania kliniczne koncentrujące się wokół opracowania bezpiecznych i dobrze tolerowalnych leków mających na celu leczenie chorób sercowo-naczyniowych, a zwłaszcza miażdżycy.

Informację podano ze względu na fakt, iż podwyższenie kapitału w Cortria Corporation ma na celu pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Cortria Corporation, co w ocenie Zarządu PHARMENA S.A. zwiększa możliwość komercjalizacji leku przeciwmiażdżycowego. Potencjalne przychody z komercjalizacji leku przeciwmiażdżycowego mogą mieć w przyszłości bardzo istotny pozytywny wpływ na sytuację finansową i ekonomiczną Grupy Kapitałowej Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Zobacz także
Raporty
ESPI
EBI