PILNE
Filtrowanie

TELEMEDYCYNA POLSKA SA (30/2016) TELEMEDYCYNA POLSKA SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A. wraz z projektami uchwał

13:57 16/12/2016
Profil: TELEMEDPL

Raport bieżący z plikiem 30/2016

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 12 stycznia 2017 r. na godz. 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy ul. Modelarskiej 12.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa akcjonariusza.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Zobacz także
Raporty
ESPI
EBI