PILNE
Filtrowanie

TELEMEDYCYNA POLSKA SA (29/2016) Spełnienie warunku zawieszającego Umowy Inwestycyjnej

11:38 15/12/2016
Profil: TELEMEDPL

Raport bieżący 29/2016

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zawarcia w dniu 12 grudnia 2016 r. Umowy Inwestycyjnej ("Umowa") pomiędzy Spółką Telemedycyna Polska S.A. ("Spółka", "Emitent"), jej akcjonariuszami większościowymi oraz Neuca Med. Sp. z o.o., podmiotem Grupy Kapitałowej NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 12 grudnia 2016 r. uzyskał zawiadomienie o nabyciu przez NEUCA MED Sp. z o.o. 1.400.000 akcji Spółki stanowiących 24,1% udziałów w kapitale zakładowym, co skutkuje spełnieniem warunku zawieszającego Umowy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Zobacz także
Raporty
ESPI
EBI