PILNE
Filtrowanie

TELEMEDYCYNA POLSKA SA (26/2016) Zawiadomienie o sprzedaży akcji i zejściu do 0,15% głosów w WZA Telemedycyny Polskiej S.A.

10:33 13/12/2016
Profil: TELEMEDPL

Raport bieżący 26/2016

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki Telemedycyna Polska S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Emitenta oraz dyrektora i założyciela Rymaszewski Asset Ltd, o następującej treści:

"Jako członek Rady Nadzorczej Telemedycyny Polskiej S.A., na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzenia ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd, którego jestem założycielem i dyrektorem, w dniu 12.12.2016 r.,w wyniku umowy cywilno-prawnej sprzedaży akcji poza rynkiem alterntywnym New Connect sprzedał 1 400 000 akcji Spółki Telemedycyna Polska S.A. po cenie 1,25zł (jeden złoty dwadzieścia pięć groszy) za jedną akcję.

W wyniku powyższej transakcji na dzień 12.12.2016 fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset posiada 8520 akcji spółki co stanowi 0,15% w kapitale zakładowym, uprawniającym do tej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed powyższą transakcją Rymaszewski Asset Ltd posiadał 1 408 520 akcji Telemedycyny Polskiej S.A., stanowiących 24,3% w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

W najbliższym czasie możliwe jest zarówno nabywanie jak i zbywanie akcji spółki Telemedycyna Polska S.A."

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Zobacz także
Raporty
ESPI
EBI