PILNE
Filtrowanie

TELEMEDYCYNA POLSKA SA (23/2016) Korekta numeracji raportu bieżącego nr 23/2016 z dnia 12.12.2016 roku

10:21 13/12/2016
Profil: TELEMEDPL

Raport bieżący 23/2016

Postawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, że w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej nadano błędny numer raportowi bieżącemu nr 23/2015 z dnia 12.12.2016 roku, który dotyczył zawarcia umowy inwestycyjnej z Neuca Med. Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Powyższy raport bieżący powinien posiadać numer 24/2016. W konsekwencji wprowadzenia powyższej korekty kolejny raport bieżący powinien zostać oznaczony numerem 25/2016.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Zobacz także
Raporty
ESPI
EBI