PILNE
Filtrowanie

PHARMENA SA (43/2016) Podpisanie umowy z audytorem

09:13 01/12/2016
Profil: PHARMENA

Raport Bieżący nr 43/2016

Zarząd PHARMENA S.A. w nawiązaniu do uchwały Rady Nadzorczej z dnia 26 października 2016 r. w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta, informuje, że w dniu 30 listopada 2016 r. otrzymał podpisaną umowę z BDO Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 12 w celu przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki PHARMENA S.A. za rok 2016 oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki PHARMENA S.A. za rok 2016.

Wybór biegłego rewidenta został dokonany na podstawie § 14 pkt. 7 Statutu Spółki.

BDO Sp. z o.o. jest wpisana przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3355.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Zobacz także
Raporty
ESPI
EBI