PILNE
Filtrowanie

IFUN4ALL SA (2/2016) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji Emitenta w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

13:53 22/09/2016
Profil: IFUN4ALL

Raport Bieżący nr 2/2016

Zarząd Spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej; Emitent) podaje do wiadomości, że dnia 22 września 2016 r. zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę nr 968/2016 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B Emitenta.

Jako dzień pierwszego notowania 10 912 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 2 200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda wyznaczony został 23 września 2016 r.

Akcje, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem PLIFN4L00018 notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „IFUN4ALL” i oznaczeniem „IF4”

Uroczystość debiutu odbędzie się o godzinie 11:30 w Sali Notowań GPW.

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Zobacz także
Raporty
ESPI
EBI