PILNE
Filtrowanie

IFUN4ALL SA Przyznanie dostępu do systemu EBI

12:51 20/09/2016
Profil: IFUN4ALL

Raport Bieżący nr 1/2016

Zarząd Spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 20 września 2016 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI).

W związku z powyższym, od dnia dzisiejszego Emitent będzie przekazywał informacje bieżące i okresowe za pośrednictwem systemu EBI.

Podstawa prawna: §10 Załącznika do Uchwały nr 586/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 646/2011 Zarządu Giełdy z dnia 20 maja 2011 r. (z późn. zm.) „Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Zobacz także
Raporty
ESPI
EBI