PILNE
Filtrowanie

PHARMENA SA Podpisanie umowy na dystrybucję produktów w Indiach

13:25 21/01/2016
Profil: PHARMENA

Raport Bieżący nr 2/2016

Zarząd Pharmena S.A. informuje, że w dniu 21 stycznia 2016 r. Spółka otrzymała podpisaną umowę dot. dystrybucji produktów Spółki na rynku indyjskim. Koszty marketingu i sprzedaży produktów ponosi dystrybutor. Umowę zawarto na warunkach rynkowych.

W ocenie Zarządu powyższa umowa może mieć w ciągu kilku najbliższych lat istotny wpływ na zwiększenie sprzedaży dermokosmetyków. Rozpoczęcie współpracy z powyższym dystrybutorem ma na celu ekspansję na nowe rynki zbytu poza granice kraju, co stanowi jeden z elementów realizacji Strategii Spółki w zakresie poszerzenia kanałów dystrybucji dermokosmetyków (o założeniach zaktualizowanej strategii Emitent informował w raporcie bieżącym nr 16/2012 z dnia 13.04.2012 r.).

Powyższą informację podano, ponieważ realizacja w/w umowy może mieć istotny wpływ na osiągane przez Pharmena S.A. przychody ze sprzedaży produktów w ciągu kilku najbliższych lat.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Zobacz także
Raporty
ESPI
EBI