PILNE
Filtrowanie

PHARMENA SA Zakwalifikowanie PHARMENA S.A. do segmentu NewConnect Lead

17:50 30/12/2015
Profil: PHARMENA

Raport Bieżący nr 60/2015

Zarząd PHARMENA S.A. informuje, iż zgodnie z komunikatem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z 28 grudnia 2015 r. spółka PHARMENA S.A. została po raz kolejny zakwalifikowana do segmentu NewConnect Lead. Nominacja do tego prestiżowego segmentu spółek była skutkiem wysokiej płynności akcji PHARMENA S.A. oraz rzetelnego wypełniania obowiązków informacyjnych i zasad ładu korporacyjnego.

Informację podano ze względu na fakt, iż zakwalifikowanie PHARMENA S.A. do segmentu NewConnect Lead świadczy o płynności jej instrumentów finansowych oraz rzetelnym wypełnieniu obowiązków informacyjnych wymaganych od spółek notowanych na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Zobacz także
Raporty
ESPI
EBI