PILNE
Filtrowanie

PHARMENA SA Podpisanie umowy ramowej na produkcję na rynki zagraniczne

15:08 09/06/2015
Profil: PHARMENA

Raport Bieżący nr 28/2015

Zarząd Pharmena S.A. informuje, że w dniu 9 czerwca 2015 Spółka podpisała umowę ramową dot. wytwarzania gotowych produktów dla dystrybutora mającego siedzibę w Monaco pod marką dystrybutora (tzw. „private label”). Produkty te będą sprzedawane poza granicami kraju. Koszty marketingu i sprzedaży produktów ponosi dystrybutor. Umowę zawarto na warunkach rynkowych.

W związku z zawartą umową Spółka otrzymała pierwsze zamówienie o wartości 86,8 tys. euro z planowanym terminem realizacji wrzesień 2015 r. W ocenie Zarządu powyższa umowa może mieć w ciągu kilku najbliższych lat istotny wpływ na zwiększenie sprzedaży dermokosmetyków.

Rozpoczęcie współpracy z powyższym dystrybutorem ma na celu ekspansję na nowe rynki zbytu poza granice kraju, co stanowi jeden z elementów realizacji Strategii Spółki w zakresie poszerzenia kanałów dystrybucji dermokosmetyków (o założeniach zaktualizowanej strategii Emitent informował w raporcie bieżącym nr 16/2012 z dnia 13.04.2012 r.).

Powyższą informację podano, ponieważ realizacja w/w umowy może mieć istotny wpływ na osiągane przez Pharmena S.A. przychody ze sprzedaży produktów w ciągu kilku najbliższych lat.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Zobacz także
Raporty
ESPI
EBI