PILNE
Filtrowanie

PHARMENA SA Informacja o postępie badań klinicznych innowacyjnego leku przeciwmiażdżycowego 1-MNA

09:24 25/05/2015
Profil: PHARMENA

Raport Bieżący nr 24/2015

Zarząd PHARMENA S.A. w nawiązaniu do Strategii Spółki na lata 2012-2015 (opublikowanej w raporcie bieżącym nr 16/2012 z dnia 13.04.2012 r.) oraz komunikatu o postępie badań klinicznych innowacyjnego leku przeciwmiażdżycowego 1-MNA (opublikowanego w raporcie bieżącym nr 14/2015 z dnia 3 marca 2015 r.) informuje, iż na dzień 22 maja 2015 r. 84 pacjentów zostało włączonych do badania klinicznego fazy II leku przeciwmiażdżycowego 1-MNA, w tym 24 pacjentów badanie zakończyło. Włączenie do badania większej liczby pacjentów jest standardowo stosowaną procedurą, której zadaniem jest uwzględnienie pacjentów, którzy rozpoczęli udział w badaniu, ale potencjalnie mogą go nie ukończyć (np. w efekcie naruszenia protokołu badania lub nie spełniania kryteriów pozostania w badaniu). Powyższa procedura ma umożliwić zakończenie badania przez zakładaną liczbę pacjentów. Dzięki zmianie kryteriów doboru pacjentów do badań klinicznych (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 61/2014 z dnia 01.12.2014 r.) znacząco zwiększyło się tempo rekrutacji pacjentów, co w ocenie Spółki pozwoli zakończyć rekrutację nie później niż 13 czerwca b.r.

Celem badania klinicznego fazy II leku przeciwmiażdżycowego 1-MNA jest ustalenie efektywnej dawki leku oraz potwierdzenie braku działań niepożądanych u ludzi w badanych dawkach leku. Jednostką nadzorującą badanie jest Montreal Heart Institute. Badania kliniczne prowadzone są przez spółkę zależną Cortria Corporation (USA).

Montreal Heart Institute jest wiodącym ośrodkiem badawczym i naukowym w Kanadzie specjalizującym się w kardiologii oraz jednym z największych tego typu instytutów na świecie. Jest ośrodkiem o światowej renomie, który wprowadził wiele nowatorskich rozwiązań zarówno na arenie międzynarodowej oraz krajowej. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.icm-mhi.org.

Badania kliniczne fazy II ("Proof of Concept") są finansowane ze środków pozyskanych z emisji akcji serii D.

Informację podano, ponieważ przeprowadzenie badań klinicznych II fazy jest niezbędne do komercjalizacji projektu leku przeciwmiażdżycowego 1-MNA, zaś potencjalne przychody z komercjalizacji leku mogą mieć bardzo istotny wpływ na wyniki finansowe i wycenę rynkową Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Zobacz także
Raporty
ESPI
EBI