PILNE
Filtrowanie

PHARMENA SA Podpisanie umowy z DOZ S.A.

09:17 02/02/2015
Profil: PHARMENA

Raport Bieżący nr 5/2015

Zarząd Pharmena S.A. informuje, że w dniu 30.01.2015 r. otrzymał podpisaną umowę ze Spółką DOZ S.A. w Warszawie - operatorem sieci aptek "Dbam o zdrowie". Przedmiotem umowy jest świadczenie przez DOZ S.A. na rzecz Pharmena S.A. usług marketingowych mających na celu zwiększenie sprzedaży produktów Pharmena S.A. w aptekach "Dbam o zdrowie". Umowa obejmuje swoim zakresem terytorium Polski i obowiązuje do 31 grudnia 2015 r.

DOZ S.A. jest spółką dominującą w stosunku do spółek prowadzących apteki ogólnodostępne, a ponadto prowadzi program franczyzowy skierowany do niezależnych od niego podmiotów prowadzących apteki ogólnodostępne. Apteki "Dbam o zdrowie" to największa w Polsce sieć aptek zrzeszonych pod wspólnym szyldem, która liczy około 1100 placówek. DOZ S.A. jest częścią międzynarodowego holdingu CEPD NV, który wchodzi w skład grupy kapitałowej Pelion S.A.

Powyższą informację podano, ponieważ realizacja w/w umowy może mieć istotny wpływ na osiągane przez Pharmena S.A. przychody ze sprzedaży produktów w 2015 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Zobacz także
Raporty
ESPI
EBI